Dry Needling

green flower

Dry needling kan bij ons een onderdeel zijn van uw behandeling. Het is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne, niet-holle naald in huid en spier gestoken wordt.

Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Myofasciale triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier, die voor flinke, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. Dryduidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint.

dry-needling

Myofasciale pijn en Triggerpoints

Myofasciale pijn is een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziekten’ aan het licht.

Wat is myofasciale pijn?

Myofasciale pijn is een algemene medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en de spiervliezen (‘fascia’ genaamd). Het begrip ‘myofasciale pijn’ verwijst naar klachten van het bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit van de klachten kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een martelende pijn, waardoor iemand niet meer normaal kan functioneren. Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Druk op het triggerpoint geeft vaak een herkenbare uitstralende pijn.

Wat zijn triggerpoints?

Een triggerpoint is een zelfonderhoudende, hyperprikkelbare plaats gelegen in een skeletspier of zijn geassocieerde fascie. Dit punt in de spier is pijnlijk bij compressie, gelegen in een gespannen bandje (taut band) en kan leiden tot een karakteristieke “refered pain” (uitstralende pijn) en sensorische, motorische en autonome reacties in het lichaam.
Triggerpoints zijn kleine, voelbare verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook meestal pijnlijk bij rekken. Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten (‘contractieknopen’). Aanvoer van voedingsstoffen wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden afgevoerd. De bundel van spiervezels waarin het triggerpoint zich bevindt, wordt samengetrokken en is voelbaar als een strakke band in de spier. De spier raakt verkort en slechter doorbloed. In deze toestand zal gebruik van de spier leiden tot uitputting en pijn: hij raakt verzwakt. Andere spieren zullen de taak van verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ze overbelast en zullen ook triggerpoints gaan ontwikkelen.

Bekijk hier het filmpje met een zeer duidelijke en heldere uitleg over triggerpoints.

Verschijnselen die door triggerpoints veroorzaakt kunnen worden zijn:

• myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier; ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden;
• verandering in spierfunctie zoals spierverkortingen (dit veroorzaakt bewegingsbeperkingen en stijfheid in de gewrichten) en krachtsafname;
vegetatieve symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen;
• coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.
• Triggerpoints in nek – en of hals – spieren kunnen hoofdpijn veroorzaken.

Hoe werkt dry needling?

Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt een “Local Twitch Response” (LTR) opgewekt. Dit is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels (segmentale reflex), die ervoor zorgt dat de spier meteen ontspant en de spierstofwisseling gaat herstellen. Hierdoor verdwijnt het pijnlijke gebied dat door het triggerpoint veroorzaakt werd.

Behandeling

Als de pijnklachten in kaart zijn gebracht, wordt er gezocht naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints. De triggerpoints bevinden zich in een verharde streng in de spier en voelen aan als een plaatselijke verdikking. Druk op het triggerpoint kan zeer pijnlijk zijn en wekt vaak de voor de patiënt herkenbare klachten op. Als de punt van het naaldje het triggerpoint in de spier bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een (elektrisch-) schokje. Het naaldje wordt dan licht op en neer bewogen om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling. Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in lig-houding behandeld worden.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun (niet veel dikker dan 2 tot 3 haren). Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur gebruikt worden. Bij het prikken van naalden zou je direct denken dat er ook bloed vrijkomt, maar omdat de naaldjes zo dun zijn gebeurt dat slechts zeer zelden, eigenlijk vrijwel nooit.
Eerst wordt onderzocht waar de strakke streng en het triggerpoint zich exact bevinden. Dit is feitelijk het belangrijkste deel van de behandeling en daar nemen wij ook goed en rustig de tijd voor. Het gevonden triggerpoint wordt vervolgens gemarkeerd en tussen twee vingers vastgezet, waarna het naaldje snel door de huid wordt getikt; dit is nagenoeg pijnloos. Daarna wordt het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe bewogen en ook dat wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. Als het naaldje is aangekomen bij de myofasciale triggerpoint volgt er meestal een zwaar en dof gevoel met soms wat lichte uitstraling naar verder gelegen spieren. Het gevoel lijkt een beetje op spierpijn na bijvoorbeeld een zware training. Door het naaldje een beetje te bewegen en/of onder een andere hoek in de spier te brengen wordt gezocht naar de exacte plek waar de triggerpoint zich bevindt. Eenmaal gevonden ontstaat er een onwillekeurige, voelbare reflex van de spier waardoor de strakke spierstrengen worden losgemaakt en de spierspanning afneemt.

Dry needling is een zeer snelle, effectieve methode. Door de behandeling raakt de spier weer helemaal ontspannen en kan de normale spierstofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor minder. Met rekoefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd. Waar nodig wordt met bewegingsoefeningen de volledige beweeglijkheid weer bereikt.

Wat voel je ná een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. Dit duurt meestal niet lang: hooguit een dag of twee. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Wat zijn de voordelen van dry needling?

Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry needling is dus geen zelfstandige behandeling of “wondermiddel” maar een techniek die onderdeel is van de totale behandeling.